Saopštenje povodom posete selu Jabuka

Nalazi i preporuke organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava nakon posete selu Jabuka. Povodom izjava predstavnika državnih organa da u selu Jabuka nema kršenja ljudskih prava, predstavnici 8 nevladinih organizacija, koalicija, umetnici i aktivisti posetili su ovo selo, kako bi se uverili kako žive meštani 50 dana posle tragičnih događaja. Nakon ubistva Dejana S.…