XXIII seminar Mreže CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS u okviru projekta Mreža pravne pomoći CHRIS organizovala je dvadeset treći seminar za advokate i pravnike Mreže CHRIS. Seminar je održan u periodu od 11.-12.12.2010. u prostorijama hotela “Relax“ u Kovačici. Teme seminara bile su: -„Antidiskriminaciono zakonodavstvo“ i –„Program rada Mreže Odbora CHRIS za period 2011-2013“. Predavači…