Povelja o regionalnim i manjinskim jezicima

1. Uvod Zaštita i promocija bogatstva i različitosti evropskog kulturnog nasleđa, danas je jedan od fundamentalnih ciljeva Saveta Evrope. Regionalni i manjinski jezici su u mnogome deo tog nasleđa. Ratifikacijom Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima iz 1992. godine, države članice Saveta Evrope dobijaju mogućnost da potvrde svoju posvećenost zaštiti tog nasleđa. Nacrt Povelje,…

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina

1. Šta je Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina? Okvirna konvencija, koja je stupila na snagu 1. februara 1998. godine, jedan je od najsveobuhvatnijih ugovora sačinjenih da štite prava pripadnika nacionalnih manjina. Potpisnice konvencije se obavezuju da će obezbediti punu i efektivnu jednakost pripadnika nacionalnih manjina u oblasti ekonomskog, socijalnog, kulturnog, političkog života i da…