Proglas Beograd Prajda 2012: Ljubav, vera, nada.

Organizacija beogradskog Prajda 2012. veliki je izazov. Kao aktivisti, znamo da zalaganje za ljudska prava ne prihvata opcije pobede i poraza. Sve što se na tom planu dešava, deo je procesa koji se mora neprestano kontrolisati. Prevođenje ljudskih prava iz ideje u praksu, posao je koji zahteva koordinaciju celokupnog društva: od parlamenta, preko svake pojedinačne…