Pokrenuta platforma o zaštiti podataka o ličnosti

Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS pokrenuli su platformu o zaštiti podataka o ličnosti sa ciljem podizanja svesti javnosti o značaju prava na privatnost, naročito u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Takođe, ova platforma može poslužiti rukovaocima podataka o ličnosti da se dodatno upoznaju sa svojim zakonskim obavezama.…