Istraživanje – Rad i efikasnost javnog tužilaštva u vezi sa krivičnim prijavama koje se odnose na povrede ljudskih prava

Publikacija  Rad i efikasnost javnog tužilaštva u vezi sa krivičnim prijavama koje se odnose na povrede ljudskih prava ima za cilj da upozna građane  s tim šta su ljudska prava, kakva je uloga javnog tužilaštva u savremenoj državi u vezi sa zaštitom ljudskih prava, te da na osnovu istraživanja koje u okviru ove publikacije objavljeno,…