Izaberi jezik: Latinica | Ћирилица | English

Svima nam je važno da poštujemo ljudske razlike i da postupamo pravično. Niko ne treba da se nađe u nepovoljnom položaju zbog svog etničkog porekla, verovanja, invaliditeta, ili bilo kog ličnog svojstva. I zbog toga je važno da ustanemo protiv svih oblika diskriminacije zato što one stvaraju prepreke u ostvarivanju jednakosti za sve ljude. Svedoci smo svakodnevno da se prepreke stvorene u glavi materijalizuju u prepreke koje sprečavaju naše sugrađane da se slobodno kreću ulicama ili da uđu u školu, dom zdravlja, sud, bioskop i sve ostale zdravstvene, obrazovne, kulturne, republičke ili opštinske ustanove zato što žive sa invaliditetom. A da sve promenimo na bolje potrebne je samo da budemo posvećeniji i odgovorniji prema vlastitoj zajednici da bi se obezbedio jednak pristup svima za sve usluge. Iskazivanje poštovanja i ljudskosti prema bližnjima je jedini put ka uspešnom društvu.

MREŽA CHRIS U OČUVANJU OSNOVNIH LJUDSKIH PRAVA OSOBA KOJE ŽIVE SA INVALIDITETOM

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS) nastavlja sa aktivnostima u očuvanju osnovnih ljudskih prava osoba sa invaliditetom u […]

ZAKON I ZAKONSKE OBAVEZE

Osim naše svesti, osećaja za moral ili empatiju, nas – društvo – obavezuju zakoni da obezbedimo da ljudi koji žive […]

ČINJENICE I BROJKE

Pokazujući upornost pri rešavanju ovog složenog pitanja, Mreža CHRIS je razvila strategiju da bi uključila sve zainteresovane strane na sistematičan […]

ANALIZA ISTRAŽIVANJA

Prema upitniku, od 118 ustanova koje su odgovorile, rampu ima 81 ustanova. Međutim, nisu sve rampe napravljene u skladu sa […]

OPŠTI ZAKLJUČCI

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS želi da se zahvali svim dobrim ljudima koji su nesebično učestvovali i […]

NEPOŠTOVANJE ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Nepoštovanje zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Pružanje blagovremenog odgovora na zahteve za dostavu informacija koji su bili […]

TEKUĆE I BUDUĆE AKCIJE ZASNOVANE NA ANKETI

Anketa sa analizom sačinjava Brošuru koja takođe sadrži i zakonske propise i standarde koji propisuju projektovanje i izgradnju rampi za […]

GRADSKI I OPŠTINSKI BUDŽETI 2012

Analiza ankete je takođe predstavljala i alatku koju je projektni tim Mreže CHRIS koristio da napravi najrealističniju moguću procenu sredstava […]

E-bilten je podržao Balkanski fond za demokratiju i Ambasada Kraljevine Holandije.
Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS
www.chris-network.org, office@chris-network.org