XV seminar Mreže pravne pomoći CHRIS

  Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji- CHRIS organizovala je 15. seminar pod nazivom „Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica“, kao sastavnu aktivnost u okviru projekta Mreža pravne pomoci CHRIS. Seminar je održan 16.decembra 2006.godine u Nišu, u…