Alternativni izveštaj o primeni Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji

U saradnji sa Vojvođanskim centrom za ljudska prava (VCLJP), Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS je sačinila Alternativni izveštaj na osnovu člana 15 Evropske Povelje o regionalnim i manjinskim jezicima na osnovu drugog ciklusa praćenja juna 2010.godine. Izradu Alternativnog izveštaja je podržao Fond za otvoreno društvo u Srbiji. Tokom drugom ciklusa izveštavanja koji…