Izveštaj “Primena standarda pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Srbije”, 2012.

Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) je 2011. godine počela  monitoring određenih krivičnih i parničnih postupaka pred domaćim sudovima,  sa ciljem da analizira stepen primene principa pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Republike Srbije. Istraživačice i istraživači Inicijative su tokom 2011. godine pratili više od 30 sudskih postupaka i istraživali određene slučajeve koji su se završili…