Izveštaj iz senke za eliminaciju svih oblika rasne diskriminacije

Povodom 94. sednice Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije Ujedinjenih nacija Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS je u saradnji organizacijom za ljudska prava  Jednakost  podnela izveštaj iz senke za eliminaciju svih oblika rasne diskriminacije. Izveštaj naročitu pažnju posvećuje rasnoj diskriminaciji Roma i Romkinja, povredama prava i govoru i zločinu iz mržnje kojima su izloženi.…