Ljudska prava i policija

Autor: prof.dr. Bogoljub Milosavljević Svrha ovog priručnika je podizanje nivoa svesti o značaju zaštite i poštovanja osnovnih ljudskih prava i sloboda od strane policije. Priručnik…

Dalje

Reforma sistema pravne pomoći

Dnevni list Danas – dodatak pravoplus, 23. jun 2005 Pored ostalih oblasti koje u sektoru pravosuđa čekaju nova reformska rešenja, obezbeđivanje efikasnog pristupa pravdi za…

Dalje