Zaštita privatnosti u Srbiji

Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Građani Srbije svakodnevno se suočavaju sa nezakonitom obradom ličnih podataka, do čega dolazi iz neznanja, nepažnje, a…

Dalje