Otvoreni forum Novi Sad

Realizacijom šest informativnih seminara u okviru projekta “Otvoreni Forum”, prezentacijom  Zakona o zabrani diskriminacije, informisanjem o savremenim antidiskriminacijskim pravnim okvirima, informisanjem o pojmu i mogućnostima…

Dalje