Održana druga Tematska otvorena vrata u Zrenjaninu na temu izvršenja i izvršnog postupka

13/12/2019

U saradnji sa Osnovnim sudom u Zrenjaninu, održana su druga po redu Tematska otvorena vrata u Zrenjaninu 05. decembra 2019. godine na temu “Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku”. Na događaju su učestvovali predstavnici Centra za pravosudna istraživanja – CEPRIS, Foruma sudija Srbije, Centra za evropske politike, USAID Projekta vladavine prava, Komore javnih […]

Dalje...

U Ivanjici započet novi ciklus Tematskih otvorenih vrata sa temom o izvršiteljima

09/12/2019

Novi ciklus Tematskih otvorenih vrata sa temom ,,Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku,, započet je u osnovnom sudu u Ivanjici 25. novembar 2019. Građani su tokom dosadašnjih događaja izrazili veliko interesovanje za pitanje izvršitelja I izvršnog postupka. Posao izvršitelja je u startu, još od 2011. godine kada je donet zakon, dočekan sa velikim […]

Dalje...

Moja prava u slučaju da suđenje traje nerazumno dugo

05/11/2019

Vodič „Moja prava u slučaju da suđenje traje nerazumno dugo“ namenjen je građanima i građankama kako bi se upoznali sa svojim pravima i obavezama u slučaju da dužina sudskog postupka ugrožava njihovo pravo na pravično suđenje, kao i da im pruži neophodne informacije o zaštiti. Dužina trajanja sudskih pоstupaka je jedan оd najprepоznatljivijih prоblema koji […]

Dalje...

Tematska otvorena vrata u negotinskom Osnovnom sudu: Zašto suđenja dugo traju?

04/11/2019

U Negotinu su, u saradnju sa Vrhovnim kasacionim sudom i ovdašnjim Osnovnim sudom 15. oktobra održana Tematska otvorena vrata na temu “Zašto suđenja dugo traju”. Tematska otvorena vrata u Negotinu okupila su dvadesetak učesnika, građana, predstavnika struke i medija. U realizaciju projekta “Otvorena vrata pravosuđa”, koji je podržan od stane USAID-a, uključeno je 27 organizacija […]

Dalje...

Na Evropski dan civilne pravde održana prva Tematska otvorena vrata u Kruševcu

01/11/2019

Na Evropski dan civilne pravde,  Osnovni sud u Kruševcu bio je domaćin Tematskih otvorenih vrata tokom kojih se pored osnovne teme „Zašto suđenja dugo traju?” govorilo i o merama koje je potrebno preduzeti kako bi se povećala efikasnost sudova. Ovaj skup bio je idealna prilika da sudovi istaknu sve napore koje ulažu zaposleni pri sudovima […]

Dalje...

Vodič za zaštitu prava potrošača

24/10/2019

Vodič za zaštitu prava potrošača pripremio je Centar za evropske politike i namenio ga je svim građanima i građankama kako bi se upoznali sa svojim pravima i obavezama prilikom kupovine robe ili zaključivanja ugovora o pružanju usluga. Publikacija je napravljena tako da na što jednostavniji i praktičan način predstavi građanima i građankama kojim su zakonom zaštićeni […]

Dalje...

Moja prava u slučaju (ne)zakonitog prisluškivanja

16/10/2019

Cilj ovog vodiča je da sažeto i razumljivim jezikom pojasni građanima i građankama kako funkcioniše zakonito prisluškivanje u Srbiji.  U vodiču su sadržani odgovori na osnovna pitanja, poput – ko sme da me prisluškuje, zašto i pod kojim uslovima, šta to tačno podrazumeva prisluškivanje, kome mogu da se obratim da zaštitim svoja prava ukoliko sam […]

Dalje...

Održana Tematska otvorena vrata u Vranju

15/10/2019

Prva Tematska otvorena vrata u Vranju održana su u četvrtak 3. oktobra u prostorijama osnovnog suda u Vranju. Prva tema skupa bila je trajanje sudskih postupaka i zašto suđenja toliko dugo traju? Građani su imali priliku da kroz ovakav događaj neposredno razgovaraju sa predstavnicima suda u Vranju, kao i da čuju koji su to sve problemi […]

Dalje...

Održana Tematska otvorena vrata „Zašto suđenja dugo traju“ u Osnovnom sudu u Knjaževcu

09/10/2019

Tematska otvorena vrata ,,Zašto suđenja dugo traju“ održana su u Knjaževcu 07.10.2019. godine sa ciljem da se sudije kroz direktnu komunikaciju približe građanima i da se otvoreno razgovara i razmenjuju iskustva o funkcionisanju pravosuđa. Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i moderator skupa, je poželeo dobrodošlicu svima i podelio zanimljivosti iz jednog istraživanja […]

Dalje...

Održana Tematska otvorena vrata u Somboru

09/10/2019

Tematska otvorena vrata pod nazivom „Zašto suđenja dugo traju?“ održana su 7. septembra 2019. godine u prostorijama Osnovnog suda u Somboru. Cilj ovog događaja je ostvarivanje neposrednog kontakta i komunikacije između građana i predstavnika sudskih institucija, a pre svega otklanjanje predrasuda i negativnih stavova koje građani imaju prema radu suda, odnosno upoznavanje građana sa svim izazovima […]

Dalje...