Otvoreni forum Novi Sad

Realizacijom šest informativnih seminara u okviru projekta “Otvoreni Forum”, prezentacijom  Zakona o zabrani diskriminacije, informisanjem o savremenim antidiskriminacijskim pravnim okvirima, informisanjem o pojmu i mogućnostima primene tehnika ARS u slučajevima diskriminacije lokalnim javnim službenicima, Mreža CHRIS je  započela proces povezivanja i uspostavljanja međusobne saradnje ključnih aktera i institucija u šest gradova u Srbiji u procesu…

Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji – Otvoreni forum, Novi Sad, 8. i 9. april 2010. godine

Realizacijom šest informativnih seminara u okviru projekta “Otvoreni Forum”, prezentacijom Zakona o zabrani diskriminacije, informisanjem o savremenim antidiskriminacijskim pravnim okvirima, informisanjem o pojmu i mogućnostima primene tehnika ARS u slučajevima diskriminacije lokalnim javnim službenicima, Mreža CHRIS je započela proces povezivanja i uspostavljanja međusobne saradnje ključnih aktera i institucija u šest gradova u Srbiji u procesu…

Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji – Otvoreni forum, Negotin, 01. april 2010.

Realizacijom šest informativnih seminara u okviru projekta “Otvoreni Forum”, prezentacijom Zakona o zabrani diskriminacije, informisanjem o savremenim antidiskriminacijskim pravnim okvirima, informisanjem o pojmu i mogućnostima primene tehnika ARS u slučajevima diskriminacije lokalnim javnim službenicima, Mreža CHRIS je započela proces povezivanja i uspostavljanja međusobne saradnje ključnih aktera i institucija u šest gradova u Srbiji u procesu…

Osuda privođenja branitelja ljudskih prava

Koalicija protiv diskriminacije najoštrije osuđuje noćašnje protivpravno privođenje aktivista Incijative mladih za ljudska prava od strane policije u Beogradu. Patrola policije je privela aktiviste nevladine organizacije, iako ih nije upoznala sa time za šta ih tereti, niti sa svojim ovlašćenjima da ih povodom konkretnog slučaja privede i više sati zadrži u policijskoj stanici. Po opštim…

Osuda privođenja branitelja ljudskih prava

Koalicija protiv diskriminacije najoštrije osuđuje noćašnje protivpravno privođenje aktivista Incijative mladih za ljudska prava od strane policije u Beogradu. Patrola policije je privela aktiviste nevladine organizacije, iako ih nije upoznala sa time za šta ih tereti, niti sa svojim ovlašćenjima da ih povodom konkretnog slučaja privede i više sati zadrži u policijskoj stanici. Po opštim…

Saopštenje Koalicije protiv diskriminacije i Inicijative mladih za ljudska prava

Koalicija protiv diskriminacije i Inicijativa mladih za ljudska prava pozivaju javnost da ustane u odbranu profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu Zorana Radivojevića i Mirka Živkovića koji su izloženi progonu od strane dekanice fakulteta Nevene Petrušić. Dekanica Petrušić traži disciplinsku odgovornost profesora jer ih sumnjiči da su izneli dokaze o njenom protivzakonitom delovanju u javnost.…

38 organizacija podržava saopštenje: Profesor je bio bolji

Organizacije civilnog društva upozoravaju narodne poslanike i javnost da vladajuća većina u Skupštini Srbije nastavlja sa praksom ignorisanja organizacija civilnog društva, kao i da je ponovo za funkciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti predložila osobu koja ne ispunjava uslove propisane Zakonom o zabrani diskriminacije. Demokratska stranka predložila je novu kandidatkinju za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, ignorišući…

79 organizacija civilnog društva podržalo zahtev za smenu ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića

Zahtev za smenu Ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića podržavaju sledeće organizacije: 1. Astra – akcija protiv trgovine ljudima 2. Asocijacija duga, Šabac 3. Asocijacija poslovnih žena – PAZ, Novi Sad 4. Centar za unapređivanje pravnih studija – CUPS 5. Centar za kulturnu dekontaminaciju 6. Centar za integraciju mladih 7. Centar za ljudska…

Zahtev za smenu ministra za ljudska i manjinska prava

Organizacije civilnog društva zahtevaju od ministra za ljudska i manjinska prava, Svetozara Čiplića, da bez odlaganja podnese ostavku na svoju funkciju. Ministar Čiplić dužan je da podnese ostavku zbog nedopustivog odnos prema organizacijama civilnog društva, opstrukcije i nepoznavanja zakona za čiju primenu je nadležno ministarstvo na čijem je čelu, elementarnog nepoznavanja i nerazumevanja ljudskih prava,…

Saopštenje Koalicije protiv diskriminacije povodom isteka roka za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Koalicija protiv diskriminacije pozdravlja odluku poslaničke grupe Liberalno-demokratske partije da predlaganjem nadležnom Odboru podrži Gorana Miletića, kandidata organizacija civilnog društva. Očekujemo od ostalih poslaničkih grupa koje su podržale usvajanje zakona protiv diskriminacije da podrže ovog kandidata, čija je kandidatura predata u roku koji je odredila Predsednica Skupštine, koji ispunjava sve zakonom propisane uslove i uživa…

Za zaštitnike građana na lokalnom nivou

Početkom godine su kancelarije Mreža CHRIS u Valjevu, Novom Pazaru, Negotinu i Nišu ušle u završnu fazu aktivnosti projekta Odbora za ljudska prava Valjevo „Otvoreni forum – Javno zagovaranje za ustanovljivanje institucije zaštitnika građana u 6 gradova Srbije“ uz podršku Instituta za održive zajednice kroz program „Inicijativa javnog zagovaranja udruženja građana u Srbiji“. Tokom januara…