Moj doživljaj ljudskih prava

Međunarodni Dan ljudskih prava, obeležen je i u Tehničkoj školi „12. februar“ u Nišu. Na početku programa, učenici su predstavili svoje literarne i likovne radove koji izražavaju njihov subjektivni doživljaj ljudskih prava, šta ona za njih znače i kakvo je njihovo stanje u savremenom društvu. Nakon predstavljanja, proglašeni su i nagrađeni najbolji radovi u obe…

XIV seminar Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji Mreže CHRIS

Banja Vrujci , 17-19 novembar 2006. godine Proteklog vikenda, u okviru projekta „Mreža pravne pomoći“ održan je četrnaesti po redu seminar za regionalni pul advokata i pravnika Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS. Gost-predavač na seminaru bio je novosadski advokat Vladimir Beljanski. Realizaciju projekta ”Mreža pravne pomoći ” podržali su Švedski helsinški odbor…

XIII seminar Mreže CHRIS

Trinaesti seminar Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, održan je od 29-30.09.2006.g u Banji Vrujci, sa temom ‘’Novi Zakonik o krivičnom postupku – izraz nove koncepcije i novih potreba u okviru celokupnog procesa reforme’’. Predavač je bio prof dr Milan Škulić (prof.Pravnog fakulteta u Beogradu, generalni sekretar Sekretarijata za implementaciju strategije reforme…

Napadi i pretnje na aktiviste Mreže CHRIS

U toku maja i juna 2006 dodgodila su se dva slučaja napada na pravnike i advokate Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS. Na području juga Srbije, u regionu koji pokriva kancelarija Mreže CHRIS u Vranju, desila su se dva slučaja napada, zastrašivanja i pretnji braniocima ljudskih prava i jedan nad strankom koju pred…

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji- CHRIS, u saradnji sa Pravosudnim centrom za obuku i stručno usavršavanje, organizovala je 15. seminar pod nazivom „Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica“, kao sastavnu aktivnost u okviru projekta Mreža pravne pomoci CHRIS. Seminar, kome je prisustvovalo 34 predstavnika iz 19 gradova Srbije,…

Predstavljenje Koalicije Protiv Diskriminacije

Dnevni list Danas – dodatak Pravoplus 16.decembar 2005 U današnjem dodatku dnevnog lista Danas – Pravoplus, predstavljen je rad Koalicije Protiv Diskriminacije, između ostalog i jedan od segmenata rada Mreže Odbora CHRIS. Objavljivanje ovog dodatka omogućila je podrška Švedskog Helsinškog Komiteta za ljudska prava www.shc.se Preuzmite sledeće fajlove: Dnevni list Danas – dodatak Pravoplus, 16.…

XII seminar Mreže pravne pomoći CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, organizovala je dvanaesti seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Valjevu, u prostorijama u prostoru Kluba ND plus 26. novembra 2005. Tema seminara bila je ’Ljudska prava maloletnih učinioca krivičnih dela u kontekstu novog zakona o maloletničkom pravosuđu”. Predavači su bili: Nikola Milošević –…

Stop snižavanju nivoa zaštite ljudskih prava i sloboda!

Grupa nevladinih organizacija upozorava javnost da se predloženim tekstom ustava značajno snižava dostignuti nivo ljudskih prava u Srbiji.Zabrana snižavanja jednom dostignutog nivoa zaštite ljudskih prava jedan je od osnovnih principa modernog prava. Flagrantno će biti prekršen ako predloženi tekst novog ustava bude potvrđen na predstojećem referendumu 28- 29.oktobra. Evo samo nekih primera snižavanja nivoa zaštite…

XI seminar Mreže pravne pomoći CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, organizovala je jedanesti seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Beogradu, u prostorijama Kulturnog Centra B92 REX, 10. septembra 2005. Teme desetog seminara bile su: – Pravni vodič za roditelje dece sa smetnjama u razvoju – predavačice su članice NVO   VelikiMali iz Pančeva; – …

Pet godina rada Mreže Odbora za Ljudska Prava u Srbiji CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS www.chris-network.org osnovana je zbog potrebe umrežavanja nevladinih organizacija koje pružaju neposrednu i besplatnu pravnu pomoc gradanima cija su ljudska prava ugrožena i povredena. Osnovana je 1.septembra 2000. godine na inicijativu pet nevladinih organizacija iz Srbije: Odbora za ljudska prava iz Niša, Negotina, Bora Leskovca i Gradanskog foruma…