Otvoreni forumi “Poštuj različitosti-jednakost za sve” kancelarija CHRIS u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu

U okviru projekta „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ održani su otvoreni forumi u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu radi ukazivanja na problem postojanja različitih prepreka za osobe sa invaliditetom i pokretanje rešavanja ovog problema konstruktivnim dijalogom sa nadležnim organima lokalnih vlasti. Organizacije članice Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS su…

Valjevo, Skupština grada Valjeva, 22. decembar 2011 . godine

Okruglom stolu „Poštuj različitosti-jednakost za sve“ odazvao se veliki broj članova Udruženja osoba sa invaliditetom, kao i drugih udruženja i pojedinaca koji u svom radu na različite načine nesebično doprinose boljem životnom okruženju najugroženijih građana Valjeva. Pored predstavnika lokalnih medija, okruglom stolu je prisustvovala i načelnica Odeljenja za društvene delatnosti gradske uprave. Učesnici skupa su…

Platforma za ostvarivanje prava na adekvatno stanovanje predstavljena nadležnim državnim organima

Danas je na sastanku povodom iseljenja neformalnog naselja u Bloku 72 na Novom Beogradu predstavljena Platforma za ostvarivanje prava na adekvatno stanovanje. Platformu je podržalo preko šezdeset organizacija civilnog društva, osam mreža i koalicija organizacija civilnog društva i Nacionalni savet romske nacionalne manjine. Platforma predstavlja neformalno okupljanje organizacija koje se bave pitanjima ljudskih prava, diskriminacijom,…

Projekat “Poštuj različitosti – Jednakost za sve”

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS) nastavlja sa aktivnostima u očuvanju osnovnih ljudskih prava osoba sa invaliditetom u 2011. godini. Uspešni pilot projekat Odbora za ljudska prava u Nišu koji je ostvaren u 2010. i 2011. godini, „Uklonimo barijere – Jednakost za sve“, grana se dalje u četiri grada gde članice Mreže sprovode…

Novi Pazar, hotel Vrbak, 15. decembar 2011. godine

Na otvorenom forumu „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ u Novom Pazaru učestvovali su predstavnici lokalne vlasti, nevladinih organizacija, organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom, JP zavod za urbanizam i medija. Koordinator kancelarije Mreže CHRIS u Novom Pazaru, Alija Halilović, je predstavio projekat i izneo šta je do sada urađeno i planove za dalji rad…

Odbor za ljudska prava Negotin

Odbor za ljudska prava Negotin je održao sastanke sa poverenicom Liberalno demokratske partije Negotin, predsednikom i saradnicima Opštinskog odbora Ujedinjeni regioni Srbije, predsednikom i potpredsednikom Opštinskog odbora Srpske napredne stranke, predsednikom Opštinskog odbora Partije ujedinjenih penzionera Srbije, šefom odborničke grupe Socijalističke partije Srbije i poverenikom Demokratske stranke u Negotinu. Pored poslaničkih grupa, Odbor je o…

Sastanci sa lokalnim odborničkim grupama i predstavnicima lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu

Po obavljenom istraživanju o ustanovama koje nemaju zakonski propisane postavljene rampe kao i ostale preduslove koje obezbeđuju neometan pristup osobama sa invaliditetom u Novom Pazaru, Novom Sadu, Valjevu i Negotinu, projektni tim Mreže CHRIS je obradio dobijene podatke na osnovu kojih je izveo zaključke o postojećem stanju u ovim gradovima i napravio najrealističniju moguću procenu…

Negotin, Galerija Doma kulture, 8. decembar 2011. godine

Na održanom okruglom stolu „Poštuj različitosti – Jednakost za sve“, koordinator Odbora za ljudska prava Negotin, Dušan Prvulović, ukazao je na problem postojanja arhitektonskih barijera u Negotinu za osobe sa invaliditetom, dok je pravni okvir za zaštitu od diskriminacije u Srbiji predstavila pravnica Odbora za ljudska prava Negotin, Sanijela Dinić. Naročito su bila zapažena izlaganja…

Novi Sad, Kulturni centar, 01. decembar 2011. godine

Vojvođanski centar za ljudska prava u saradnji sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom: „Centar živeti uspravno“ i „…Iz kruga-Vojvodina“, organizovao je otvoreni forum pod nazivom „Poštuj različitosti – Jednakost za sve“. Na Forumu su učestvovali i članovi udruženja distrofičara Novog Sada, Gradska uprava za komunalne poslove, Komunalna policija, Skupština grada Novog Sada, kabinet gradonačelnika Novog…

Građanski forum Novi Pazar

Građanski forum Novi Pazar je realizaciju ovog projekta otpočeo sa organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom: Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, Društvo za cerebralnu paralizu i Međuopštinska organizacija saveza slepih i slabovidih, a kasnije se pridružila i muslimanska humanitarna organizacija „Mehamet“. Građanski forum je održao sastanke sa predstavnicima ovih organizacija na kojima je…

Odbor za ljudska prava Valjevo

Odbor za ljudska prava Valjevo je održao sastanke sa predstavnicima Gradskih odbora Srpske radikalne stranke, Liberalno demokratske stranke i Demokratske stranke kojima je predstavljen projekat i način postizanja cilja projekta. Odbor je dobio uveravanja da će inicijativa biti podržana na nivou odborničkih grupa i da će se preduzeti konkretni koraci za njenu realizaciju. Radi operacionalizacije…