Predstavljenje Koalicije Protiv Diskriminacije

Dnevni list Danas – dodatak Pravoplus 16.decembar 2005 U današnjem dodatku dnevnog lista Danas – Pravoplus, predstavljen je rad Koalicije Protiv Diskriminacije, između ostalog i jedan od segmenata rada Mreže Odbora CHRIS. Objavljivanje ovog dodatka omogućila je podrška Švedskog Helsinškog Komiteta za ljudska prava www.shc.se Preuzmite sledeće fajlove: Dnevni list Danas – dodatak Pravoplus, 16.…

XII seminar Mreže pravne pomoći CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, organizovala je dvanaesti seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Valjevu, u prostorijama u prostoru Kluba ND plus 26. novembra 2005. Tema seminara bila je ’Ljudska prava maloletnih učinioca krivičnih dela u kontekstu novog zakona o maloletničkom pravosuđu”. Predavači su bili: Nikola Milošević –…

Stop snižavanju nivoa zaštite ljudskih prava i sloboda!

Grupa nevladinih organizacija upozorava javnost da se predloženim tekstom ustava značajno snižava dostignuti nivo ljudskih prava u Srbiji.Zabrana snižavanja jednom dostignutog nivoa zaštite ljudskih prava jedan je od osnovnih principa modernog prava. Flagrantno će biti prekršen ako predloženi tekst novog ustava bude potvrđen na predstojećem referendumu 28- 29.oktobra. Evo samo nekih primera snižavanja nivoa zaštite…

XI seminar Mreže pravne pomoći CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, organizovala je jedanesti seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Beogradu, u prostorijama Kulturnog Centra B92 REX, 10. septembra 2005. Teme desetog seminara bile su: – Pravni vodič za roditelje dece sa smetnjama u razvoju – predavačice su članice NVO   VelikiMali iz Pančeva; – …

Pet godina rada Mreže Odbora za Ljudska Prava u Srbiji CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS www.chris-network.org osnovana je zbog potrebe umrežavanja nevladinih organizacija koje pružaju neposrednu i besplatnu pravnu pomoc gradanima cija su ljudska prava ugrožena i povredena. Osnovana je 1.septembra 2000. godine na inicijativu pet nevladinih organizacija iz Srbije: Odbora za ljudska prava iz Niša, Negotina, Bora Leskovca i Gradanskog foruma…

X seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji-CHRIS organizovala je 6. i 7. avgusta 2005. godine deseti seminar u okviru projekta Mreza Pravne Pomoći CHRIS na temu “Manjine i međunarodni mehanizmi zaštite”. Seminar je organizovan u Negotinu, u sali Press centra Resurs centra Negotin (sedište Odbora za ljudska prava Negotin). Za razliku od prethodnih osam seminara,…

IX seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, organizovala je deveti seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Nišu, u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš, 11. juna 2005. Tema devetog seminara bila je čl. 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima – Zabrana mučenja. Nakon uvodnih napomena koordinatora Mreže CHRIS Dragana Đorđevića,…

VIII seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, organizovala je osmi seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Nišu, u prostorijama Medija Centra Niš, 04 novembra 2004. Na ovom seminaru je predstavljen rad Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Nakon uvodnih napomena koordinatora Mreže CHRIS Dragana Djordjevića i Dušana…

Mreža CHRIS u poseti Novom Sadu

Koordinatori Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS u dvodnevnoj poseti Novom Sadu obišla su Vojvođanski centar za ljudska prava, TV APOLO, kancelariju Pokrajinskog Ombudsmana i Okružni sud. Prvi dan boravka u Novom Sadu je započet posetom Vojvođanskom centru za ljudska prava, koji je počevši od 01. oktobra 2004. godine, zvanično priključen Mreži CHRIS. Sastanku su ispred Vojvođanskog centra za…

VII seminar Mreže pravne pomoći CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, organizovala je sedmi seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Nišu, u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš, 30 septembra 2004. Tema sedmog seminara je diskriminacija i diskriminatorsko postupanje koje se zasniva na polu i polnoj opredeljenosti, kao i antidiskriminacioni zakoni. Nakon uvodnih napomena…

Mreža CHRIS u poseti Nišu

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, u poseti Nišu obišla Okružni sud, Medija centar Niš, Resurs centar Niš i Odbor za ljudska prava Niš, gde je održan i sastanak Mreže CHRIS. Mrežu CHRIS, predstavljali su koordinatori: Suzana Antić Ristić, predsednica Odbora za ljudska prava Vranje, Aleksandar Milijašević, izvršni direktor Odbora za ljudska…