Predstavljanje Platforme za ostvarivanje prava na adekvatno stanovanje

U Srbiji je od 2009. godine identifikovano sedamnaest prinudnih iseljenja neformalnih naselja kojima je pogođeno preko 2500 Roma i Romkinja. Nijedno od iseljenja neformalnih romskih naselja nije sprovedeno prema standardima ljudskih prava koji obavezuju Republiku Srbiju a domaći pravni okvir je neadekvatan u pogledu zaštite ljudskih prava i poštovanja dostojanstva stanovnika neformalnih naselja. Svesne ovih…

Najavljen Beograd Prajd 2012

Beograd Prajd 2012 biće održan od 30.septembra do 7.oktobra 2012.godine – najavljeno je danas u Medija centru na konferenciji za novinare na kojoj su ispred Organizacionog odbora Beograd Prajda govorili: Adorjan Kurucz, Boban Stojanović i Bojana Ivković. Od ove godine, koncept Beograd Prajda je promenjen, pa čitava manifestacija prerasta u festival. Otvaranje festivala planirano je…

Proglas Beograd Prajda 2012: Ljubav, vera, nada.

Organizacija beogradskog Prajda 2012. veliki je izazov. Kao aktivisti, znamo da zalaganje za ljudska prava ne prihvata opcije pobede i poraza. Sve što se na tom planu dešava, deo je procesa koji se mora neprestano kontrolisati. Prevođenje ljudskih prava iz ideje u praksu, posao je koji zahteva koordinaciju celokupnog društva: od parlamenta, preko svake pojedinačne…

55 zahteva NVO (organizacija-članica Koalicije za pristup pravdi i Koalicije protiv diskriminacije) novim vlastima Srbije

OSNOVNI ZAHTEVI CIVILNOG DRUŠTVA ODNOSE SE NA POTREBU DEMOKRATSKOG KONSTITUISANJA POLITIČKE ZAJEDNICE REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO NA POTREBU DONOŠENJA NOVOG USTAVA REPUBLIKE SRBIJE, KAO I NA POTREBU REFORME PRAVOSUĐA. * Novelirati tekst Ustava u delu koji se odnosi na ljudska prava i to tako da se: 1.  Opšta antidiskriminaciona klauzula proširi eksplicitnim upućivanjem na ona lična…

Dodeljene godišnje nagrade za borbu protiv diskriminacije za 2011. godinu

Koalicija protiv diskriminacije ustanovila je “Godišnju nagradu za borbu protiv diskriminacije” kao priznanje pojedincima, organizacijama, institucijama, kompanijama i medijima koji su u toku jedne godine učinili najviše napora u suzbijanju diskriminacije prema manjinskim i marginalizovanim grupama ili doprineli unapređenju jednakosti svih građana i građanki u Srbiji. O dobitnicima nagrada odlučuje Koalicija protiv diskriminacije na osnovu…

Tri nova modela zakona u oblasti borbe protiv diskriminacije

U petak 4. maja 2012. godine u Medija centru predstavljena su tri nova modela zakona u oblasti borbe protiv diskriminacije. Centar za unapređivanje pravnih studija i ostale organizacije-članice Koalicije protiv diskriminacije, uz konsultantsku pomoć pravnih stručnjaka AIRE centra iz Londona, izradile su tri nova modela zakona u oblasti borbe protiv diskriminacije i to: Model zakona…

Javni forum -Diskriminacija u Srbiji, Odbor za ljudska prava Negotinu

U četvrtak, 19. aprila 2012. godine, od 11,00-13,00h u organizaciji Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, Centra za unapređenje pravnih studija i Koalicije protiv diskriminacije održana je radionica za organizacije civilnog društva u prostorijama Odbora za ljudska prava Negotin. Istog dana od 13,30-15,00h u Maloj sali opštine Negotin u organizaciji pomenutih udruženja održan…

Osuda rasističkog nasilja u Resniku

Organizacije za ljudska prava najoštrije osuđuju rasističke proteste u Resniku koji su izbili 7. aprila 2012. usled najavljenog preseljenja Roma/kinja iz neformalnog naselja Belvil.  Istovremeno, koristimo priliku da ukažemo na ozbiljnost ovog problema, kao i da onima koji su odgovorni za njegovo produbljivanje poručimo da moraju da preuzmu odgovornost za populističke izjave koje ohrabruju rasističko…

Radionica “Testiranje diskriminacije” i Javni forum o diskriminaciji u Srbiji u Nišu

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, Centar za unapređivanje pravnih studija i Koalicija protiv diskriminacije  su u četvrtak, 29. marta održali radionicu “Pravljenje izveštaja o incidentu i testiranje”. Radionica je održana u prostorijama Udruženja studenata sa hendikepom u Nišu, a fasilitatori radionice bili su Ljupka Mihajlovska, USH Beograd, Saša Gajin, CUPS i Jovana…